[Infographic] Quy trình bầu cử cho người đang cách ly y tế tại nhà

Cử tri đang cách ly y tế tại nhà sẽ thực hiện trách nhiệm và quyền bầu cử của mình như thế nào? Mời xem infographic dưới đây để thực hiện 04 bước đúng quy định.

Nguồn: Cổng Thông tin Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.