BÁC HỒ DẠY: “CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CẦN PHẢI XEM BÁO ĐẢNG”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – danh nhân Văn hoá thế giới, một nhà báo lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, sinh thời Người không chỉ dành cho báo chí sự quan tâm đặc biệt, mà Người còn là một tấm gương sáng ngời về niềm say mê đọc báo. Hàng ngày, việc trước tiên của Bác thường là đọc báo, ghi chép lại gương người tốt, việc tốt, những việc chưa tốt được báo chí phản ánh, qua đó Người có hình thức khen thưởng cũng như nhắc nhở phù hợp; việc tốt Bác khen, tặng quà, việc chưa tốt Bác phê bình nhắc nhở rút kinh nghiệm cho lần sau.

Trong bài viết “Cần phải xem báo Đảng” đăng trên Báo Nhân dân số 197 năm 1954, Bác Hồ căn dặn “Cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn thể đảng viên và cốt cán, cần phải xem báo Đảng”. Như vậy, báo Đảng không phải chỉ dành cho đảng viên, mà còn dành mọi cán bộ nói chung, cho tất cả người tham gia công tác trong các tổ chức của hệ thống chính trị nước ta. Đó là,“ Tờ báo của Đảng có nhiệm vụ làm cho tư tưởng và hành động thông suốt và thống nhất… Tờ báo Đảng như những lớp huấn luyện giản đơn, thiết thực và rộng khắp. Nó dạy bảo chúng ta những điều cần biết làm về tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo và công tác. Hàng ngày nó nâng cao trình độ chính trị và năng suất công tác của chúng ta”. Đọc báo Bác khen ngợi, biểu dương những đồng chí chăm đọc sách, báo: “… những đồng chí Trung ương cũng bận việc không kém cán bộ khác, nhưng ngày nào cũng xem được sách và nhiều thứ báo”; Bác phê bình những người viện cớ này, cớ nọ không chú ý xem báo đảng và gọi đích danh đó là “bệnh lười”, và “cần phải sửa chữa ngay”. Cuối bài viết, Bác nhấn mạnh: “…vô luận công việc bận thế nào, nếu khéo sắp xếp thì nhất định có thời gian xem báo, cán bộ trong Đảng và ngoài Đảng, toàn thể Đảng viên và cốt cán cần phải xem báo Đảng”.

Bài viết “Cần phải xem báo Đảng” của Bác Hồ kính yêu vẫn còn nguyên giá trị và ý nghĩa sâu sắc đối với chúng tôi – đặc biệt là những cán bộ, đảng viên trẻ tuổi. Là thể hệ sau được sống dưới bầu trời xã hội chủ nghĩa, chúng tôi đọc báo Đảng để hiểu hơn về sự cống hiến của lớp, lớp cha, anh đi trước; là cán bộ, đảng viên chúng tôi đọc báo đảng để nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, cập nhật thông tin, từ đó liên hệ, vận dụng vào thực tiễn công việc, để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị cũng như Tổ quốc giao cho.

Hiện nay, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là sự phát triển nhanh chóng của các phương tiện truyền thông và các mạng xã hội như: facebook, youtube, zalo,… đã làm thay đổi không nhỏ thói đọc báo giấy và chuyển sang thói quen đọc thông tin qua báo điện tử, nghe, xem trên truyền hình, internet. Cuộc sống hiện đại, việc sở hữu cho mình một chiếc điện thoại thông minh, ti vi kết nối mạng, máy tính xách tay không phải là điều xa vời. Những công cụ này đã giúp mỗi người kết nối và cung cấp các thông tin cần thiết chỉ cần với một cái chạm tay, hay click chuột…

Tuy nhiên, vẫn có thể khẳng định, trong công tác Đảng, các phương thức hay hình thức mới không thể thay thế được hình thức và phương thức đọc báo giấy truyền thống, báo, tạp chí của Đảng “là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng”. Báo, tạp chí của Đảng là phương tiện tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nâng cao dân trí, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân; là công cụ hữu hiệu đấu tranh chống lại các quan điểm, nhận thức sai trái, vạch trần luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Vì vậy việc duy trì thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí, nâng cao hiệu quả công tác khai thác thông tin từ báo, tạp chí của Đảng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt khi các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước đang ra sức chống phá trên các nền tảng công cụ báo trực tuyến, mạng xã hội… trên internet., thì việc chủ động đưa thông tin chân thật, đúng bản chất sự việc đến với bạn đọc thông qua báo, tạp chí của Đảng nhằm định hướng dư luận xã hội là hết sức quan trọng, góp phần quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta “Cần phải đọc báo đảng” và học tập từ báo Đảng; đó là cơ hội để chúng ta nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức cách mạng trong sáng và hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.