TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XIII

Từ ngày 26/2/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ báo cáo viên… nắm vững nội dung cốt lõi trong các nghị quyết, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đối tượng dự thi gồm báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân.

Theo đó, thí sinh sẽ thi các nội dung về Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; cùng nội dung từ các Nghị quyết số 43, 44, 45 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cuộc thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

Thời gian diễn ra từ ngày 26/2 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 3 tuần thi. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 2 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải 1 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng.

Căn cứ vào quá trình triển khai và kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải cao ở các đợt thi của các địa phương, đơn vị, ban tổ chức cuộc thi có thể điều chỉnh về cơ cấu, số lượng giải thưởng cho phù hợp. Kết thúc mỗi tuần thi, ban tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên./.

Báo Công thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.