TỈNH TÁO NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH CHỐNG MỌI BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA XÉT LẠI

Chống chủ nghĩa xét lại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói chung, trong cách mạng Việt Nam nói riêng kể từ khi có Đảng, là cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Nhất là trong tình hình hiện nay, đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa xét lại là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Liệu những “lời kêu gọi” đó có làm “toàn dân tẩy chay cuộc bầu cử” không?

Ngày 23/5/2021 sắp đến, trên phạm vi toàn quốc sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện trọng đại đối với đất nước và là ngày hội lớn của toàn dân để thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. Vậy mà trên mạng xã hội thời gian gần đây lại xuất hiện khá nhiều các “thư ngỏ gửi cử tri”, “lời tâm huyết”, “tâm thư” với những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt kêu gọi “toàn dân tẩy chay cuộc bầu cử”. Hòa thanh với lời kêu gọi đó, một số tổ chức, cá nhân người Việt đang sống lưu vong ở nước ngoài cũng “gửi lời kêu gọi” kích động các cử tri trong nước tẩy chay cuộc bầu cử. Để phục vụ cho ý đồ đó, họ đưa ra những lời lẽ ngụy biện rằng: “Hiến pháp hiện hành của Việt Nam quy định đi bầu cử là quyền công dân. Đã là quyền thì công dân có thể thực hiện hoặc không thực hiện. Không có quy định nào bắt buộc công dân Việt Nam phải tham gia đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Là một công dân của đất Việt, lại được tham gia nhiều kỳ bầu cử từ nhiều khóa trước đây nên tôi có vài lời trao đổi với những ý kiến viết trên mạng xã hội đã nêu trên.

MƯỢN CỚ DÂN CHỦ HÒNG PHÁ HOẠI “NGÀY HỘI CỦA TOÀN DÂN”

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện trọng đại đối với cử tri cả nước. Đây là Ngày hội của toàn dân nhằm phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của nhân dân bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của người dân. Thực tế là vậy. Song, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị dùng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc để chống phá; trong đó, có chiêu bài “dân chủ”, nên cần phải vạch mặt, bác bỏ.

NGƯỜI DÂN LÀM CHỦ QUYỀN LỰC THÔNG QUA BẦU CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND

Công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang được tiến hành khẩn trương gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên bầu cử không thể thành công nếu không có sự tham gia tích cực của người dân. Người dân cần hiểu quyền, trách nhiệm của mình cũng như ý nghĩa của mỗi lá phiếu để tích cực tham gia bầu cử.