THỰC HIỆN ĐÚNG QUY TRÌNH 6Đ KHI ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.

Bước 1: ĐẾN khu vực bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 07h – 19h Chủ nhật (ngày 23/5) để tham gia bầu cử.

Bước 2: ĐỌC bảng danh sách tiểu sử người ứng cử được niêm yết trong khu vực bỏ phiếu để tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên.

Bước 3: ĐƯA thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử tại bàn hướng dẫn để được Tổ bầu cử hướng dẫn quy trình bỏ phiếu. Sau đó, tại bàn phát phiếu, cử tri đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử. Cử tri được nhận 1 phiếu bầu cử ĐBQH và 3 phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Bước 4: ĐIỀN phiếu đủ và đúng. Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình 6Đ. Khi không tín nhiệm người ứng cử nào thì cử tri gạch ngang giữa cả họ và tên người ứng cử đó. Trong quá trình viết phiếu, cử tri cần lưu ý một số quy định sau:

  • KHI cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.
  • KHÔNG ĐƯỢC khoanh tròn, gạch chéo, gạch dưới, gạch trên hàng họ và tên người ứng cử.
  • KHÔNG ĐƯỢC đánh dấu những kí tự đặc biệt trên phiếu bầu.
  • KHÔNG ĐƯỢC viết thêm, ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu.
  • KHÔNG ĐƯỢC bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu, hoặc bỏ phiếu bầu trắng.
  • NẾU viết hỏng, cử tri có quyền được đổi phiếu bầu khác.

Bước 5: ĐÍCH thân bỏ phiếu vào hòm phiếu sau khi cử tri hoàn thành việc viết phiếu bầu cử.

Bước 6: ĐÓNG dấu “Đã bỏ phiếu” do Tổ bầu cử đóng vào Thẻ cử tri.

Sau khi thực hiện đầy đủ 6 bước theo quy trình 6Đ, cử tri đã hoàn thành xong hoạt động bỏ phiếu của mình.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.