[Infographic] Thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định

Đảm bảo cho ngày bầu cử diễn ra an toàn, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19, Uỷ ban bầu cử tỉnh ban hành quy trình thực hiện bầu cử tại khu vực bỏ phiếu cố định. Thực hiện quy trình này, vừa sàng lọc nhanh sức khỏe của cử tri khi tham gia bầu cử, vừa đảm bảo quyền bầu cử của cử tri đúng theo quy định.

Nguồn: Cổng Thông tin Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.