Công khai thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Ngày 27/5/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 để triển khai Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ vaccine phòng COVID-19. Bộ Tài chính thông báo công khai rộng rãi thông tin tài khoản tiếp nhận để các tổ chức, cá nhân thuận tiện ủng hộ.

  1. Tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

  • Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19
  • Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội:

  • Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19
  • Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR)
  1. Tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:
  • Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019
  • Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR)
  • Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
  • Swift code: BIDVVNVX

Bộ Tài chính khẳng định, toàn bộ số tiền do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ, kịp thời về Quỹ vaccine phòng COVID-19 và được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Hương Sen Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.