Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri diễn ra từ 02/5 đến 19/5/2021

💢 Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch Tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp và những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị nhằm tạo điều kiện cho những người ứng cử được gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri được tiếp xúc, hiểu rõ hơn những người được giới thiệu ứng cử, trên cơ sở đó để cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đại diện làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn phối hợp với Uỷ ban nhân dân nơi tổ chức Hội nghị chuẩn bị địa điểm và thông báo thời gian trên các phương tiện thông tin đại chúng ở khu vực tổ chức hội nghị, để đông đảo cử tri đến dự, tránh tình trạng chỉ mời một số “cử tri đại diện”; đồng thời phối hợp đảm bảo tốt về an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp xúc.

Nguyệt Ánh

Nguồn: Cổng Thông tin Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.