Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu và bổ sung 6 vị trí có hàm cấp tướng trong Công an nhân dân từ hôm nay (15-8)

 

Từ hôm nay, tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân tăng thêm 2 tuổi so với hiện hành.

Luật Công an nhân dân sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào chiều 22-6 vừa qua với đa số đại biểu tán thành. Luật này có hiệu lực thi hành từ hôm nay (15-8).

Luật Công an nhân dân sửa đổi năm 2023 có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có quy định tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan công an; tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an; bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong Công an nhân dân…

Tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân từ hôm nay, ngày 15-8-2023:

Cụ thể, hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân từ ngày 15-8-2023 như sau:

(i) Hạ sĩ quan: 47 (tăng lên 2 tuổi so với quy định tại Luật Công an nhân dân 2018);
(ii) Cấp úy: 55 (tăng lên 2 tuổi so với quy định hiện hành);

(iii) Thiếu tá, Trung tá: nam 57, nữ 55 (tăng lên 2 tuổi cả nam lẫn nữ so với quy định tại Luật Công an nhân dân 2018);

(iv) Thượng tá: nam 60, nữ 58; (nam tăng lên 2 tuổi, nữ tăng lên 3 tuổi so với quy định hiện hành);

(v) Đại tá: nam 62, nữ 60; (nam tăng lên 2 tuổi, nữ tăng lên 5 tuổi so với quy định hiện hành);

(vi) Cấp tướng: nam 62, nữ 60 (Hiện hành nam nữ trong Công an nhân dân 2018 đều có tuổi hạn phục vụ cao nhất là 60).

Ngoài ra, Luật Công an nhân dân sửa đổi 2023 đã bổ sung thêm hạn tuổi phục vụ cao nhất của nam sĩ quan quy định tại mục (v) và (vi), nữ sĩ quan quy định tại (iv) và (v) thực hiện theo lộ trình về tuổi nghỉ hưu đối với người lao động như quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với trường hợp đơn vị công an có nhu cầu, sĩ quan quy định tại mục (ii), (iii), (iv) nếu có đủ phẩm chất, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe tốt và tự nguyện thì có thể được kéo dài tuổi phục vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, nhưng không quá 62 đối với nam và 60 đối với nữ.
(So với hiện hành tại Luật Công an nhân dân 2018 thì tuổi nam sẽ tăng lên 2 tuổi và tăng lên 5 tuổi đối với nữ)

Còn trường hợp đặc biệt sĩ quan quy định trên có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền (Bổ sung so với hiện hành).

Trường hợp sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp có thể được kéo dài tuổi phục vụ hơn 62 đối với nam và hơn 60 đối với nữ theo quy định của Chính phủ.

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/chinh-thuc-tang-tuoi-nghi-huu-va-bo-sung-6-vi-tri-co-ham-cap-tuong-trong-cong-an-nhan-dan-tu-hom-nay-15-8-738703

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.