NHẬN BIẾT RỦI RO LÂY NHIỄM CORONAVIRUS

Lần 2 Âm tính. Chúng ta chờ đợi và mong kết quả Âm tính không phải để chủ quan, hời hợt trong chống dịch. Ca dương tính có khi đang ở ngay bên cạnh bạn không chừng. Quán xá vẫn đông đúc, vẫn còn một bộ phận quá chủ quan. Khi còn thời gian, còn cơ hội hãy chuẩn bị những gì tốt nhất để phòng tránh!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.