[Infographic] Thực hiện bầu cử tại khu vực cách ly y tế tập trung

Thực hiện bầu cử tại khu vực cách ly y tế tập trung, ngoài các thành viên của Tổ bầu cử sẽ bổ sung thêm thành viên là người đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly y tế tập trung. Cử tri và các thành viên Tổ bầu cử sẽ thực hiện bầu cử với 06 bước cụ thể như thế nào? Mời xem infographic dưới đây.

Nguồn: Cổng Thông tin Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.