Cử tri mắc Covid-19 hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 bầu cử ra sao?

Mời xem infographic dưới đây về Quy trình thực hiện bầu cử tại bệnh viện hoặc cơ sở điều trị y tế cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19 hoặc xác định mắc Covid-19.

Nguồn: Cổng Thông tin Đồng Tháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.