KHUYẾN KHÍCH CÁN BỘ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHỨ KHÔNG PHẢI ‘CO LẠI’ AN TOÀN

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, chúng ta khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo chứ không phải co lại an toàn, không dám làm việc.

 

Ngày 14/7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

 

Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 63 điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương với sự tham gia của gần 1.500 học viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan. Dự và chỉ đạo hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, việc tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một yêu cầu rất quan trọng, nhằm lan tỏa chủ trương của Đảng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bước qua năm thứ 2 của Đại hội XIII, các cơ quan tổ chức, địa phương đã cụ thể hóa nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã có các đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, kiểm tra tình hình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đại hội XIII xác định, trong những năm tới, đặc biệt coi trọng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.

 

Đáng chú ý, Đại hội XIII đã xác định, 10 nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gồm: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; cán bộ và người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; quan hệ giữa Đảng với dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng; và cuối cùng là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

Theo bà Mai, để tiếp tục đổi mới chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới có 3 nhiệm vụ đột phá với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, là hoàn thiện thể chế. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thể chế chủ trương của Đảng, quan điểm của Đảng trong nghị quyết, trong cương lĩnh hoạt động được thể chế bằng những văn bản cụ thể để những chủ trương đó đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, là dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục phát huy dân chủ nhưng cũng phải gắn với kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để cán bộ đổi mới sáng tạo. Đây cũng là nội dung đang còn nhiều vấn đề lớn, bởi trong thời gian vừa qua, chúng ta có những cán bộ vi phạm phải xem xét xử lý, kỷ luật ở các mức độ khác nhau.

 

Theo bà Mai: chúng ta cũng khuyến khích cán bộ phải đổi mới sáng tạo chứ không phải vì vậy mà co lại an toàn và không dám làm việc như vậy đất nước cũng không phát triển được.

 

Đột phá thứ ba theo bà Mai là vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cũng như kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Bà Mai phân tích: “Trung ương đã có Quy định 205 về kiểm soát quyền lực. Theo đó, đối với người làm công tác tổ chức cán bộ thì yêu cầu về kiểm soát quyền lực còn phải cao hơn so với những cán bộ làm việc trong các tổ chức các cơ quan khác, không phải chỉ chịu trách nhiệm chịu kỷ luật trước Đảng mà song song với đó còn biện pháp bổ sung là phải ra khỏi quy hoạch cán bộ đã được quy hoạch hoặc là phải không được đảm nhiệm công việc đó”./. 

 

Báo Đại Đoàn Kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.