[HỎI & ĐÁP] KIỂM ĐẾM PHIẾU BẦU, TÍNH VÀ GHI TỶ LỆ PHẦN TRĂM KẾT QUẢ BẦU CỬ❓

✅Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ thực hiện đối với những phiếu hợp lệ. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.